preloader
Захистити свої права реально, але потрібно використовувати всі інструменти

Захистити свої права реально, але потрібно використовувати всі інструменти

Олександр Курзін старший партнер Адвокатського об’єднання Syrko&partners розповів в своєму інтерв’ю для Femida.ua як захистити свої права в сфері інтелектуальної власності.

«У нашій країні, коли з’являється закон, всі замість
неухильного виконання його норм чомусь намагаються
знайти шлях, щоб його не виконувати»

Ті основні закони, які діють зараз, та механізми через врегулювання звер­неннями до судів, НОІВ та право­охоронних органів, для 95 % випад­ків клієнтів підходять для цілком ефективного забезпечення захисту прав. Для клієнта головне просто знайти компетентного фахівця з са­мого початку, бажано з моменту реє­страції. Проте 95 % це не 100 %, іноді існуючі механізми не дають можли­вості вирішити ту проблему, з якою звернувся клієнт і тут доводиться «творити» і винаходити щось нове, з чим я зможу здивувати опонента, і як наслідок – захистити права інте­лектуальної власності клієнта.

Проблема захисту ІР‑прав – це проблема, яка існує у всьому світі, і кожна країна тут має знайти свій шлях і застосувати, враховуючи свої особливості, всі необхідні засоби для припинення порушень.

ІР‑спільнота пам’ятає ті часи, коли Україна була виключена із Списку 301 (перелік держав, де з точки зору Торгового представника Сполучених Штатів Америки порушуються права інтелектуальної власності). Проте сьогодні Україна знову в цьо­му списку і в переліку пріоритетних країн у Списку 301.

Казати про те, що у нас нічого не робиться для боротьби с порушеннями ІР‑прав, було б неправильним. Робиться. Не так, правда, швидко, як від нашої країни вимагають іно­земні партнери.

Стартувала реформа системи ІВ: прийняті зміни до законів про охо­рону прав на об’єкти промислової власності, авторські права, створю­ється НОІВ. На необхідності про­довження реформ було наголошено спікером ВР після призначення но­вого міністра економіки.

В рамках ІР‑реформи вдоскона­люються механізми захисту ІР‑прав. Всім відомі випадки зловживання ІР‑правами – так званий патентний тролінг. Це ганебне явище набуло таких розмірів, що не змогло зали­шитись непоміченим державою.

Внаслідок поширення патентного тролінгу добросовісні суб’єкти ви­трачали на боротьбу з цим явищем багато часу і ресурсів, держава не­доотримувала надходжень у вигляді сплати податків. Проте, не завжди використовуючи існуючі механізми захисту прав (звернення до судів, правоохоронних органів) можна було своєчасно захистити свої пра­ва і інтереси. Прийнятий в липні 2020 року закон доповнив набір засобів захисту ще одним – звернен­ням до апеляційної палати НОІВ, яка була наділена додатковими повноваженнями для боротьби із вищевказаними зловживаннями – запроваджений додатковий адмі­ністративний спосіб анулювання реєстрацій, так званий механізм «post grant opposition» (визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті).

Багато цікавих нововведень про­понується і в сфері авторського права. На розгляді в парламенті знаходиться законопроект № 5552. Це зміни до ЦК, ГК, ЦПК і багато інших законів спрямованих на за­хист ІР‑прав. Окремо можемо зу­пинитись на засобах забезпечення позову у справах про порушення авторських прав.

Законопроектом запропоновано наступні зміни:

  • заборона виготовлення, відтво­рення, продаж, прокат, ввезення на митну територію України та інше використання, передбачене зако­ном про авторське право і суміжні права, а також транспортування, зберігання або володіння з метою введення в цивільний обіг примір­ників об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких припускається, що вони є пірат­ськими (контрафактними), і засо­бів обходу технологічних засобів захисту;
  • накладення арешту і вилу­чення примірників об’єктів ав­торського права і (або) суміжних прав, щодо яких припускається, що вони є піратськими (контра­фактними), засобів обходження технологічних засобів захисту, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх виготовлення і від­творення;
  • накладення арешту і вилучення доказів вчинення дій, що порушу­ють або створюють загрозу пору­шення (чи підтверджують наміри вчинення порушення) авторського права і (або) суміжних прав.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням.