preloader
Слідчий – Вам не товариш, або практичні поради під час допиту

Слідчий – Вам не товариш, або практичні поради під час допиту

Для кого буде корисною дана стаття: для осіб, які були свідками вчинення правопорушення та/або яким відомі будь-які обставини, що мають значення для розслідування і вирішення кримінальної справи.

Про що: це практичні поради, які варто знати, аби захистити свої права під час допиту.

Автор: Старший партнер Адвокатського об’єднання Syrko&partners Дмитро Сирко.


І. Підготовка
Допит – це слідча (розшукова) дія, змістом якої є одержання показань від особи, яка володіє відомостями, що мають значення для розслідуваного кримінального правопорушення.
Допит можна охарактеризувати як процес передачі інформації про розслідуване кримінальне правопорушення, пов’язані з ним обставини і людей. Ця інформація надходить до допитуваного в момент сприйняття ним тих або інших явищ, або предметів, запам’ятовується і потім при допиті відтворюється і передається слідчому.

Відзначимо, що згідно з нормами КПК, проводити допит свідка уповноважені прокурор і слідчий (слідчий суддя, суд). Прокурор і слідчий також мають право видати окреме доручення на проведення допиту оперативному співробітнику. При відсутності такого доручення проведення допиту оперативними співробітниками є незаконним.

Особи, які допитують завжди використовують тактику встановлення психологічного контакту з допитуємою особою, у зв’язку з чим слід ретельно підготуватися, зокрема, в психологічному плані.

Перед тим, як йти на допит необхідно заспокоїтися та налаштувати себе на позитивний настрій, оскільки підвищений емоційний стан та нервовість є Вашим ворогом.

Особа, яка допитує завжди починає спілкування із “життєвого спілкування”: про обставини Вашого особистого життя, Вашого настрою, Вашого стану справ аби встановити та зрозуміти, яку тактику проведення допиту застосувати до Вас.

Не потрібно також відповідати особі, яка допитує Вас симпатією, оскільки в такий момент Ви втрачаєте пильність, що буде використано проти Вас.

Слід завчасно змоделювати ситуацію у голові та прорахувати можливі запитання особи, яка буде проводити допит та ваші відповіді на них. Якщо, Вам складно підготуватися самостійно, краще звернутися за надання правової допомоги до адвоката.

На допит слід взяти з собою блокнот та ручку, аби у Вас була змога занотувати ваші відповіді на відповідні питання.

ІІ. Процес допиту.

 • встановити особу, яка буде проводити Ваш допит та перевірити її повноваження.  У випадку, якщо вас намагається допитати оперативний співробітник (а не слідчий або прокурор) і він не може при цьому пред’явити письмове доручення від слідчого (прокурора) на проведення саме цієї слідчої дії і саме з Вами, ви повинні зазначити це у протоколі та повідомити про закінчення проведення допиту такій особі.
 • займіть позицію рівного. Не давайте змогу особі, яка Вас допитує домінувати над Вами.
 • підготуйте блокнот аби нотувати ваші відповіді на запитання особи, яка Вас допитує.
 • з’ясувати, яким саме способом буде вестися фіксація проведення допиту. Якщо така фіксація буде вестися за допомогою технічних засобів, слід зв’язувати їх технічні характеристики та засіб на який буде збережена зафіксований процес допиту.
 • у разі фіксації допиту технічними засобами рекомендуємо все одно вимагати від особи, яка вас допитує письмово заносити весь текст його питань і ваших показань до протоколу відповідно до ч. 2 ст. 104 КПК.
 • особа, яка Вас допитує повинна обов’язково вказати у зв’язку з чим і в якому кримінальному проваджені буде проведений допит. Ви маєте право це знати, а остання зобов’язана забезпечити Вам це право згідно з п. 1 ч. 1 ст. 66 КПК.
 • фіксуйте в протоколі точний час початку і закінчення допиту (ст. 104 КПК).
 • під час допиту Ви повинні бути попереджені про кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих показань. За необхідності маєте право залучити перекладача.
 • якщо особа, яка проводить допит пропонує викласти показання власноруч – не погоджуйтесь. Ніколи не викладайте обставини самостійно і власноруч, лише шляхом питання-відповідь.
 • намагайтеся систематизувати всі питання особа, яка проводить допит, щоб вловити, що найбільше його цікавить, і що йому вже відомо. Це згодом допоможе вибудувати ефективну стратегію захисту. Пам’ятайте, що допит – це дія, що передбачає двосторонній обмін інформацією зі особою, яка проводить допит, ставте йому питання, дізнавайтеся особливості кримінального провадження, за яким Ви викликані – це не заборонено.
 • відповідайте тільки на поставлені питання, нічого зайвого.
 • ніколи не моделюйте, припускайте, та не вигадуйте відповіді на питання. Якщо Ви точно не впевнені в тому, що потрібно відповісти, то можна відходити від чітких формулювань. В цьому випадку відповідайте в максимально обтічній формі, наприклад: «якщо мені не зраджує пам’ять», «як мені здається», «я можу помилятися» і т.д. 
 • не застосовуйте фразу «не пам’ятаю», лише чітка відповідь, яку не можливо спотворити.
 • якщо питання стосується підписів, інших документів, на змісті яких ґрунтується запитання – вимагайте показати оригінал такого документу, якщо оригінал відсутній, слід відобразити це у відповіді.
 • питання, поставлені на допиті, повинні стосуватися тільки даного кримінального провадження (ч. 1 ст. 95 КПК). Інші питання потрібно вважати незаконними і припиняти їх зустрічним питанням. На питання, які не стосуються даного кримінального провадження, Ви відповідати не зобов’язані. Вимагайте занести саме цю фразу в протокол допиту.
 • якщо є питання, яке необхідно узгодити з адвокатом, слід оголосити особі, яка Вас допитує прохання про перерву в допиті. Після чого рекомендуємо залишити приміщення в якому проводиться допит і узгодити Ваші дії з адвокатом в іншому місці, краще за межами адміністративною будівлі.
 • якщо питання стосуються ваших посадових обов’язків, інших відомостей, які прямо не стосуються Вашої особистості, проте вони можуть нести для Вас правові наслідки слід використати право передбачене статтею 18 КПК.

ІІІ. Обов’язки, права та відповідальність свідка

Свідок має право:

 • знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;
 • користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката;
 • відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення;
 • давати показання рідною або іншою мовою, якою Ви вільно володієте, або користуватися допомогою перекладача;
 • користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам’яті;
 • на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;
 • ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;
 • заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;
 • заявляти відвід перекладачу.

Свідок зобов’язаний:

 • прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
 • давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;
 • не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.
 • особа, яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідування як понятого або яка стала очевидцем таких дій, зобов’язана на вимогу слідчого, прокурора не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Відповідальність свідка:

 • за завідомо неправдиві показання слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду або за відмову від давання показань слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом, свідок несе кримінальну відповідальність.
 • за злісне ухилення від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду свідок несе відповідальність, встановлену законом.

IV. Практичні поради.

 • перед тим, як йти на допит необхідно попередньо визначити перелік питань або тематику проведення допиту аби якісно підготуватися до допиту. Краще проінформований – краще захищений.
 • ніколи не сприймайте особу, яка Вас допитує як товариша, друга та порядну людину, кожен виконує свою роботу.
 • зберігайте уважність до запитання особи, яка Вас допитує та фактичне його відображення в протоколі, так само і відповідність ваших відповідей.
 • ніколи не відмовляйтеся від дачі показань, оскільки свідок не може відмовитися від їх дачі.
 • особа, яка Вас допитує не має право задавати навідне запитання, Ви маєте право зупинити проведення такого допиту та клопотати про зняття такого питання.
 • особа, яка Вас допитує не має право здійснювати психологічний тиск, Ви маєте право зупинити проведення такого допиту.
 • допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на день.
 • кожний свідок допитується окремо.
 • уважно читайте протокол допиту перед тим, як його підписати. Підписувати необхідно кожну сторінку протоколу. Незаповнені графи в протоколі завжди перекреслюйте буквою «Z», плюс закреслюйте всі порожні місця в протоколі. Так як всі порожні місця в протоколі можуть згодом бути заповнені особою, яка Вас допитує самостійно, без Вашого відома і не на Вашу користь.
 • дані про всіх осіб, присутніх на допиті, повинні обов’язково вноситися до протоколу. Тому, вимагайте у особи, яка Вас допитує внести інформацію про всіх осіб, які перебувають в кабінеті, де проводиться допит. На заперечення особи, яка Вас допитує, що вони не беруть участь в допиті, відповідайте, що закон вимагає внесення до протоколу всіх осіб, які присутні на допиті, а не тільки тих, хто в ньому бере участь (ч. 3 ст. 104 КПК).
 • всі помилки, допущені особою, яка Вас допитує, рекомендуємо вказувати в зауваженнях до протоколу – внизу протоколу перед підписом свідка. Потрібно письмово фіксувати всі помилки в своїх записах під час допиту, а не тримати їх в пам’яті. При цьому слід пам’ятати, що записувати зайве на допиті не рекомендується, так як Ваші записи можуть бути після закінчення допиту вилучені і прикладені до протоколу допиту.
 • не ознайомлення Вас перед початком допиту з Вашими правами і відповідальністю – це грубе порушення. Вкажіть це в протоколі перед Вашим підписом.
 • після закінчення допиту Вас можуть перекваліфікувати зі свідка на підозрюваного, обшукати, тимчасово вилучити весь вміст кишень і сумок, затримати. Висновок – не беріть з собою на допит нічого зайвого. Все, що Ви візьмете з собою до на допит може бути згодом особою, яка проводить Ваш допит оглянуто та вилучено.
 • пам’ятайте, що якщо Ви в своїх свідченнях посилаєтеся на інших людей, то їх теж, як правило, повинні будуть знайти і допитати (посилаючись на Ваші показання). Тому, будьте обережні у висловлюваннях щодо інших осіб.
 • забороняється застосування на допиті насильства, погроз та інших незаконних методів ведення розслідування, які принижують гідність людини (ст. 11 КПК).
 • у разі чинення тиску на Вас або наявності інших зловживань з боку особи, яка Вас допитує – обов’язково вкажіть це в протоколі допиту (перед Вашим підписом!).
 • іти на допит потрібно з «холодною» головою. А краще з адвокатом!.
 • особа, яка допитує – Вам  не товариш! Спілкування виключно на рівних позиціях, в межах кримінального провадження та обсягу відомостей, які Вам відомі.
 • особа, яка допитує може запропонувати Вам надати зразки підпису, голосу, біологічні зразки, необхідно відмовитися від їх надання, оскільки це самостійна (окрема) слідча дія,  про яку Вас повинні сповістити окремо не раніше як за три дні до її початку. Крім того, такі дії, особи, яка проводить Ваш допит – потребують додаткових консультацій із адвокатом.
 • з собою на допит необхідно брати роздруківку статей з КПК, що регулюють допит свідка. Покладіть цю роздруківку перед собою під час допиту. Якщо покласти нікуди, тримайте її в руках, стане в нагоді, якщо потрібно буде нагадати особі, яка Вас допитує про те, що у Вас є права, а у нього – обов’язки.